Učebna v přírodě ZŠ Velká Bíteš


Poděkování

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na budování naší přírodní učebny. Byli to:

 • p. Denemarek - terénní úpravy pro jezírko
 • Pionýrská skupina Velká Bíteš (www.prosatin.cz)- organizace Dne stromů, výsadba, realizace ohrazení, nátěr altánu 
 • Technické služby města Velká Bíteš (www.tsvb.cz)- sponzorský dar v podobě materiálu (štěrk, písek, dovoz lomového kamene), zajištění betonových patek, dovoz materiálu pro dlažbu, dlažba
 • p. Gaizura - organizační záležitosti, zaměření, pokládka dlažby
 • Lesní družsto svazu obcí (www.ldso.cz) - pan Nohel - sponzorský dar v podobě smrkové kulatiny na ohrazení pozemku, laviček z kulatiny, zajištění vyvrtání děr pro ohradu, úprava části terénu pomocí půdní frézy.
 • Karel Pospíchal - vedení prací při realizaci ohrazení, nátěr altánu, výroba laviček 
 • Čestmír Holuša - příprava studie a realizaci některých prvků přírodní učebny (www.prirodnizahrady.cz)
 • Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz) podpora v rámci projektu Dřeviny v přírodní učebně a projektu Přírodní učebna centrum udržitelného rozvoje
 • Chaloupky o. p. s. (www.chaloupky.cz) podpora v rámci projektu Vzdělávání pro místní udržitelný rozvoj
 • Tesařství Chlubna - za precizní práci při stavbě altánu a zajištěštění materiálu
 • Jan Kadlec - zajištění a instalace nástěnky
 • rodině Rousových z Velké Bíteše za darování nádherných schodů k altánu
 • žáci naší školy - výsadby, terénní úpravy, péče o dřeviny, odkornění kulatiny, příprava podkladu pro dlažbu, pokládka dlažby, renovace židliček, péče o rostliny ...... jmenovitě hlavě Karlu Veverkovi za pomoc při pracech na altánu i mimo dovy vyučování.
 • rodiče, kteří se podíleli na výsadbě stromů, pracech na altánu 

Pokud jsme na někoho pozapomněli omlouváme se a ozvěte se nám.