Učebna v přírodě ZŠ Velká Bíteš


Výuka

V naší učebně v přírodě již probíhá výuka v rámci různých přemětů. Je využíváno jak podnětné prostředí s přírodním "zázemím", tak příjemné místo k posezení a zpestření výuky.

V počáteční fázi budiování se jednalo především o terénní úpravy, péči o dřeviny, přípravu kulatiny - odkornění, výsadbu rostlin v rámci hodin praktických činností a semináře a praktik z přírodopisu.

V rámci výuky v terénu probíhají hodiny např. zaměřené na:

  • určování dřevin podle klíčů (Chaloupky - hurá z lavic do přírody 3) Př 7. ročník
  • určování rostlin podle klíčů (Co tu kvete) Př 7. ročník
  • pozorování bezobratlých živočichů - Př 6. ročník
  • základy fotografování - kompozice, přírodniny - Inf. 9. ročník
  • stavba těla rostlin- rostlinné orgány Př 7. ročník
  • výuka dalších předmětů
  • rej čarodějnic na konci dubna
  • Den Země
  • Oslavy dne dětí
  • ...

Běžná péče o učebnu v přírodě (zalévání dřevin, rostlin, úklid, odstaňování plevelů ....) Sem. a prakt. z Př 8., 9. ročník, Praktické činnosti