Učebna v přírodě ZŠ Velká Bíteš


Geostezka

Geostezku tvoří jednotlivé prvky z různých typů hornin z okolí.

Základem je bylinková spirála, tvořená převážně bítešskou rulou (kamenolom Křoví), dále amfibolitem a mramorem.

Potok jehož "pramenná" část je tvořena amfibolitem a valouny. Ve vlastním korytě je to říční štěrk-kačírek spolu s kamenným štěrkem z Ořechovského kamenolomu - ze žuly.

Syenit - durbachit je využit na schodech do altánu a u ohrazení je samostatný syenitový balvan. viz. níže 

Přemýšlíme o dalších prvcích pro geostezku.